Lê, C. N., V. P. Đinh, T. H. L. Trần, T. H. T. Lương, và T. T. Nguyễn. “THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 87-94, doi:10.58490/ctump.2023i57.599.