Nguyễn, T. N. T., C. L. Trần, T. X. Q. Nguyễn, H. P. Lê, T. B. D. Nguyễn, và N. T. Huỳnh. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 57-64, doi:10.58490/ctump.2023i57.595.