Nguyễn, Thị Nguyên Thảo, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 57-64, doi:10.58490/ctump.2023i57.595.