Lê, Trung Hiếu, và c.s. “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ TỪ 18-49 TUỔI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 22-29, doi:10.58490/ctump.2023i57.580.