Dương, Mỹ Linh, và Thị Ngọc Giao Khấu. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 15-21, doi:10.58490/ctump.2023i57.579.