Trần, Thị Thu Trang, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 1-7, doi:10.58490/ctump.2023i57.577.