Lâm, T. Đoan, D. H. D. Lê, . T. T. X. Lê, Q. B. Trần, V. T. A. Ngô, và Q. H. Võ. “CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 76-83, doi:10.58490/ctump.2023i62.560.