Đinh, T. T. V., M. T. T. Trần, H. H. Võ, T. H. Y. Phạm, T. L. Lê, và Đinh N. Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 1-7, doi:10.58490/ctump.2023i69.545.