Huỳnh, Lê Trọng Tường, và c.s. “GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 240-5, doi:10.58490/ctump.2023i61.525.