Tiền , Trường Hải Đăng, và c.s. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56, Tháng Giêng 2023, tr 107-14, doi:10.58490/ctump.2023i56.509.