Nguyễn, T. L. T., C. N. Lê, T. V. A. Nguyễn, T. T. D. Hoàng, và M. T. Nguyễn. “BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56, Tháng Giêng 2023, tr 16-22, doi:10.58490/ctump.2023i56.494.