Trương, Q. P., T. H. N. Huỳnh, và T. B. Nguyễn. “KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 7-14, doi:10.58490/ctump.2023i57.442.