Bùi, H. M. Đức, H. P. Lê, C. Bùi, M. T. Lê, M. T. Trần, và H. T. Cao. “TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 9-16, doi:10.58490/ctump.2023i62.441.