Trịnh, Q. T., P. H. Nguyễn, T. L. Hà, M. K. Huỳnh, D. P. Lê, P. Y. Phùng, và T. M. H. Võ. “ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 91-97, doi:10.58490/ctump.2023i62.433.