Trần , Kim Sơn, và c.s. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 109-15, doi:10.58490/ctump.2023i57.418.