Nguyễn, H. M. T., T. T. Đỗ, và Q. T. Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI MÔ MỀM BẰNG KỸ THUẬT VẠT CUỘN Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CẤY GHÉP IMPLANT”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55, Tháng Chạp 2022, tr 179-85, doi:10.58490/ctump.2022i55.402.