Phạm , T. K. M., Q. T. Trần, V. T. Lâm, và T. P. . Phạm. “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ VÀ VAI TRÒ CỦA TROPONIN T SIÊU NHẠY TRONG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ RỐI LOẠN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. 2023. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55, Tháng Chạp 2022, tr 145-52, doi:10.58490/ctump.2022i55.396.