Dương , M. L., Q. N. Bùi, N. D. Trần, T. T. Phạm, và Q. T. . Trương. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55, Tháng Chạp 2022, tr 102-8, doi:10.58490/ctump.2022i55.387.