Hồ , T. H., P. S. Nguyễn, và V. T. . Võ. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020-2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Giêng 2023, tr 98-104, doi:10.58490/ctump.2022i54.381.