Trần , N. H. C., và Đỗ H. Trần. “TƯƠNG TÁC THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Giêng 2023, tr 192-0, doi:10.58490/ctump.2022i54.378.