Phan , H. Đăng, V. L. Nguyễn, và N. T. . Lâm. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH KẾT HỢP SỬ DỤNG DEXAMETHASONE DẠNG TIÊM Ở BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Giêng 2023, tr 181-8, doi:10.58490/ctump.2022i54.376.