Phạm , Huỳnh Minh Trí, và c.s. “KẾT QUẢ NGẮN HẠN LIỆU PHÁP RÚT NGẮN KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU KÉP Ở BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH MẠN NGUY CƠ CHẢY MÁU CAO ĐẶT STENT BIOFREEDOM”. 2023. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Chạp 2022, tr 167-73, doi:10.58490/ctump.2022i54.374.