Phạm , H. M. T., T. C. Huỳnh, S. N. Nguyễn, và L. U. N. Đinh. “KẾT QUẢ NGẮN HẠN LIỆU PHÁP RÚT NGẮN KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU KÉP Ở BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH MẠN NGUY CƠ CHẢY MÁU CAO ĐẶT STENT BIOFREEDOM ”. 2023. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Chạp 2022, tr 167-73, doi:10.58490/ctump.2022i54.374.