Trần , K. S., T. C. Võ, H. T. Ngô, . D. N. Lê, T. H. S. Bùi, . H. H. Phan, và T. P. A. Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM NGOẠI TÂM THU THẤT VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG BISOPROLOL Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Giêng 2023, tr 105-11, doi:10.58490/ctump.2022i54.365.