Nguyễn , H. N., T. V. Huỳnh, C. M. Nguyễn, T. D. Bạch, P. H. Nguyễn, Q. H. Tạ, A. Đào Huỳnh, T. N. L. Trần, K. N. Lê, T. T. Trịnh, T. T. Trần, M. K. Lê, và T. K. Liêu. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ THAM GIA CÁC ĐỘI HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54, Tháng Giêng 2023, tr 9-16, doi:10.58490/ctump.2022i54.349.