Nguyễn, T. C. H., H. L. Đỗ, T. K. Y. Huỳnh, T. H. M. Lê, T. H. C. Trịnh, và H. Đạt Phan. “NGHIÊN CỨU CÁC DẤU ẤN HUYẾT THANH NHIỄM HBV, MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ HBsAg VÀ TẢI LƯỢNG VI RÚT Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN CHƯA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 51, Tháng Chín 2022, tr 205-12, doi:10.58490/ctump.2022i51.332.