Nguyễn, Văn Cường, và Thị Ngọc Vân Nguyễn. “NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS)”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 51, Tháng Chín 2022, tr 118-26, doi:10.58490/ctump.2022i51.320.