Kim, Thanh Hùng, và Thị Tâm Phạm. “Tỷ lệ Xơ hóa Gan Và một số yếu tố Liên Quan ở Sĩ Quan Cao cấp đến khám tại Bệnh viện Quân Y 121 năm 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47, Tháng Tư 2022, tr 128-34, doi:10.58490/ctump.2022i47.31.