Huỳnh, P. L., và V. M. Lê. “HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH NÃO ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52, Tháng Mười 2022, tr 211-6, doi:10.58490/ctump.2022i52.300.