Chung, T. N. B., H. B. Quách, và T. T. T. Trần. “NỒNG ĐỘ CYSTATIN C HUYẾT THANH TRÊN THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52, Tháng Mười 2022, tr 135-41, doi:10.58490/ctump.2022i52.289.