Ung, P. A. N., A. T. Ngô, H. D. Trịnh, K. T. Lý, và T. P. Đan Trần. “TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52, Tháng Mười 2022, tr 59-65, doi:10.58490/ctump.2022i52.277.