Tô, N. Đăng, N. T. Bùi, T. A. T. Phạm, và H. Ẩn Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM TỤY CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 52, Tháng Mười 2022, tr 32-38, doi:10.58490/ctump.2022i52.272.