Trương , T. X. M. ., T. T. T. . Lê, T. T. H. Nguyễn, T. M. Vi, M. T. Trần, T. N. K. . Bùi, và T. Nguyễn. “Tình hình tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ngoại Trú Hen Phế quản tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47, Tháng Chín 2022, tr 106-14, doi:10.58490/ctump.2022i47.27.