Nguyễn , T. T. Đài, N. N. Ân Cao, và T. T. Y. Lê. “NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57, Tháng Hai 2023, tr 101-8, doi:10.58490/ctump.2023i57.252.