Đặng, N. H., T. H. T. Nguyễn, và T. T. T. Đỗ. “SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN COPD ĐẾN KHÁM VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM HÔ HẤP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Ở 2 GIAI ĐOẠN 7/2019-7/2020 VÀ 7/2020-7/2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62, Tháng Bảy 2023, tr 49-56, doi:10.58490/ctump.2023i62.240.