Nguyễn, T. T. N., Q. N. Bùi, T. T. Trịnh, T. T. M. Hà, T. M. K. Trương, C. L. Trần, H. Ái U. Nguyễn, C. Q. Ngô, và N. K. T. . Phạm. “ĐÁNH GIÁ TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRONG LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN TRONG ĐƠN VỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC: TIẾP CẬN THỰC HÀNH ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 207-10, doi:10.58490/ctump.2022i49.238.