Nguyễn, T. T., T. T. Phạm, và N. P. Q. Huỳnh. “THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 TẠI QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 147-54, doi:10.58490/ctump.2022i49.229.