Võ, D. K., Đức M. M. Phạm, và V. C. Lê. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68, Tháng Mười-Một 2023, tr 110-5, doi:10.58490/ctump.2023i68.2255.