Phạm, V. N., C. X. Trần, Đình L. Trần, Q. T. Đỗ, và A. T. Nguyễn. “KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68, Tháng Mười-Một 2023, tr 57-62, doi:10.58490/ctump.2023i68.2248.