Lê, N. T., T. B. C. Nguyễn, T. L. T. Huỳnh, T. L. H. Bùi, T. T. Phạm, M. L. Nguyễn, T. T. Nguyễn, G. Ánh T. Lê, M. C. Hoàng, V. T. Nguyễn, và P. H. Đỗ. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68, Tháng Mười-Một 2023, tr 38-43, doi:10.58490/ctump.2023i68.2245.