Phan, Văn Ngọc, và c.s. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 68, Tháng Mười-Một 2023, tr 7-14, doi:10.58490/ctump.2023i68.2241.