Nguyễn, L. M. T., V. D. Trần, T. T. Nguyễn, và V. T. . Phạm. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 112-9, doi:10.58490/ctump.2022i49.223.