Võ, T. T., T. A. Bùi, T. T. Lê, T. T. L. Trần, T. M. T. Võ, H. T. Nguyễn, và T. B. H. Nguyễn. “ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 43-50, doi:10.58490/ctump.2023i69.2225.