Nguyễn , T. H. Y., T. B. H. Nguyễn, và Q. B. . Lương. “Khảo sát sự đề kháng kháng Sinh của các Vi khuẩn được phân lập tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 47, Tháng Chín 2022, tr 73-79, doi:10.58490/ctump.2022i47.22.