Huỳnh , H. T., T. H. N. Thái, T. T. L. Lương, và Y. Đức Trần. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI Ở CÁC BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ ĐẠI TRÀNG ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55, Tháng Chạp 2022, tr 1-7, doi:10.58490/ctump.2022i55.210.