Phan, V. L., và T. P. . Dương. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH CÓ LỌC MÁU HẤP PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 49, Tháng Tám 2022, tr 46-53, doi:10.58490/ctump.2022i49.208.