Nguyễn, T. H., T. B. Lê, H. T. Trần, Q. T. Lê, V. T. P. Quách, V. N. Nguyễn, V. H. Dương, Đại N. Nguyễn, Q. C. Trần, và V. T. . Lê. “NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI MẮC SUY SINH DỤC ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 244-50, doi:10.58490/ctump.2023i69.2070.