Đặng, Văn Sô Đa, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 112-20, doi:10.58490/ctump.2023i69.1997.