Nguyễn Thị, L. N., P. T. Nguyễn, T. T. Nguyễn, và V. N. Lại. “THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 207-14, doi:10.58490/ctump.2023i69.1971.