Đoàn, Đức N., M. S. Danh, M. P. Võ, V. T. T. Nguyễn, và T. C. Danh. “VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 106-12, doi:10.58490/ctump.2023i69.1966.