Nguyễn , P. S., H. T. Nguyễn, H. N. Võ, K. N. Trần, Q. V. Tạ, và N. M. Nguyễn. “YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 223-9, doi:10.58490/ctump.2023i69.1940.