Huỳnh, N. P. Q., T. L. Nguyễn, H. V. Châu, và N. P. T. Huỳnh. “KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 69, Tháng Chạp 2023, tr 58-65, doi:10.58490/ctump.2023i69.1920.